Kısaltma Açıklama
Y_NO Yerleşme numarası
ADI Yerleşmenin adı
TURU Yerleşmenin türü (Höyük, Konaklama/İşlik Yeri vd.)
PAL Paleolitik/Epipaleolitik Çağ
NEO Neolitik Çağ
KALK Kalkolitik Çağ
ITC İlk Tunç Çağı
RAKIM Yerleşmenin deniz seviyesinden yüksekliği
CAP Yerleşmenin ilk saptandığı ya da TAYEx sırasında ölçülen çapı
CAP_YON Çapın ölçümünün yönü
DIKKAT Yerleşme tamamen tahrip olmuş ya da yok olmak üzere
TAH_TURU Yerleşmede tahribata neden olan unsurun türü (Tarım, Definecilik vd.)
TESCIL Yerleşmenin tescil durumu
TES_TAR Yerleşmenin tescil edildiği tarih
TES_NO Tescil numarası
TES_DRC Yerleşmenin tescil derecesi (1. derece, 2. derece vd.)
TES_KURUM Yerleşmeyi tescil eden kurumun ili ve kısaltması
ARASTIRMA Yerleşmede yapılmış arkeolojik çalışmanın niteliği
TAYEx TAY Projesi arazi çalışmalarında gidilip gidilmediği
KOOR_YON Koordinatı belirlemede kullanılan yöntem